Samen aan de slag

aanmelden

De huisarts of medisch specialist maakt op basis van jouw klachten een inschatting van de ernst van de problematiek, en of je daarvoor binnen de Specialistische GGZ behandeld dient te worden.
RAAM Psychotherapie werkt alleen binnen de Specialistische GGZ. Het gaat hierbij om complexere problematiek waarvoor in het algemeen langere of intensievere behandeling noodzakelijk is.

Wanneer je van je huisarts of medisch specialist een verwijzing hebt gekregen voor de Specialistische GGZ kun je je via onze website aanmelden. We nemen dan binnen twee weken contact met je op.

Wij hebben momenteel geen ruimte voor nieuwe individuele behandelingen. Wij hanteren geen wachtlijsysteem

Helaas is er momenteel geen mogelijkheid voor het volgen van een Engelstalige therapie.

Unfortunately we are not available for mere English speaking clients at this moment.

tarieven
en vergoedingen

Kosten

Op verzoek kunnen we je een overzicht sturen van onze tarieven per beroepsgroep (GZ-psycholoog, psychotherapeut, psychiater). Deze zijn 100% van de geldende NZa-tarieven en zullen deze nooit overschrijden. 

Vergoed

Alle door ons aangeboden diagnostiek, psychotherapie en farmacotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als Specialistische GGZ-zorg. De behandeling wordt dus grotendeels – of geheel – vergoed. Het hangt af van jouw verzekeringspolis. Als je een restitutiepolis hebt, krijg je de behandeling dikwijls helemaal vergoed. De verzekering betaalt de door jou betaalde factuur dan rechtstreeks aan je terug. Als je een naturapolis hebt, krijg je meestal 65 tot 100% vergoed. We adviseren je nadrukkelijk dit zelf ook na te gaan bij je zorgverzekeraar.

De eventuele eigen bijdrage kun je als aftrekpost gebruiken bij je belastingaangifte. 

Overigens heb je in beide gevallen (restitutie- of naturapolis) wel te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. De eerste 385 euro aan zorgkosten per jaar betaal je altijd zelf. Dit bedrag is niet aftrekbaar voor de belasting.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het zogeheten Zorgprestatiemodel. Wij werken aan de hand van zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld. De NZa baseert de verschillende tarieven op het beroep van de behandelaar. Dit tarief en een bijbehorende code komen terug op de factuur. 

Zie meer info hier.

zonder contract

Wij hebben besloten om zonder contracten met zorgverzekeraars te werken.

Voordelen hiervan zijn:

  • Er wordt geen budget vastgesteld door zorgverzekeraars, zodat er geen maximum is aan het aantal cliënten dat we kunnen behandelen;
  • Vrije keuze van behandelaar voor de cliënt;
  • Geen invloed van zorgverzekeraars op de aard van de behandeling;
  • Minder administratieve lasten.
Tarieven overige (zorg)producten

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het Zorg Instituut Nederland (ZIN) vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OVP) of als je ervoor kiest om de therapie geheel zelf te betalen, dan hanteren wij het NZa-tarief van €117,33 per gesprek van 45 minuten directe tijd (met 15 minuten administratietijd). Dat tarief komt overeen met de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. 

Afspraak afzeggen

Als je om dringende redenen een afspraak niet kunt nakomen, vragen wij je om dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren, te melden. Wanneer je niet tijdig afzegt, wordt €100 in rekening gebracht voor een individueel consult van een uur. Voor groepsconsulten die binnen 24 uur worden geannuleerd wordt €10 per 30 minuten in rekening gebracht. Helaas geldt dit ook in geval van overmacht. Je kunt deze kosten niet declareren bij de zorgverzekeraar.

onze therapeuten

De therapeuten van Raam Psychotherapie zijn allemaal opgeleid tot psychiater of psychotherapeut. Allemaal werken we ook bij GGZ-instellingen in de regio.