groepstherapie

Raam Psychotherapie gelooft in de kracht van groepstherapie.

In een groep:
– vind je lotgenoten en herkenning
– ben je ervaringsdeskundige en daardoor ‘mede-therapeut’
– kun je oefenen met nieuw gedrag en het delen van moeilijke gedachten
– vind je plezier, steun, interesse en betrokkenheid

Therapie in een groep volg je altijd onder leiding van twee therapeuten en met maximaal negen deelnemers. Doorgaans is het een langdurige behandeling: een groepstraject duurt minimaal één tot twee jaar.

voor wie is een groep geschikt?

Groepspsychotherapie is geschikt voor mensen die terugkerende problemen ervaren in werk, studie, relaties en bij zichzelf. De problemen kunnen zich voordoen in klachten als angsten, somberheid en depressie, eenzaamheid, onzekerheid, relatieproblemen en werkproblemen. Groepstherapie is net zo effectief als individuele therapie, maar biedt meer mogelijkheden om in relatie met andere mensen in een veilige omgeving te experimenteren.

Groepstherapie kan een passende vervolgbehandeling zijn als je met individuele therapie voor een deel bent hersteld. Kwetsbaarheden in je persoonlijkheid kunnen met groepstherapie verder verbeteren, zodat je blijvend beter functioneert. Het herstel is vaak ‘breder’.

Wat doet een groepstherapeut?

Een groepstherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van groepen. De groepstherapeut stimuleert de deelnemers om op elkaar te reageren en zal soms zelf iets vragen, verduidelijken of interpreteren. Hij of zij zorgt vooral voor een sfeer waarin de deelnemers zich kunnen uiten en voldoende veilig voelen.

Onze groepstherapieën worden altijd geleid door twee therapeuten. Wij stellen de groepen zorgvuldig samen. 

Doel van de behandeling

Het doel van de therapie is om klachten te herstellen en beter te functioneren. Vaak verandert ook de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Het wordt bijvoorbeeld gemakkelijker om je gevoelens en verwachtingen uit te spreken, je zelfvertrouwen neemt toe, je hebt meer compassie met jezelf en anderen, en kunt zelf meer richting geven aan je leven. Je komt beter in het leven te staan, krijgt meer inzicht in je behoeftes en maakt keuzes die beter passen bij wie je bent.

Psychodynamische groeps-psychotherapie

Patiënten die in aanmerking komen voor deze behandeling hebben vaak last van terugkerende problemen in contact met anderen.

lees meer

In een therapiegroep neemt ieder groepslid zijn of haar persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. Zo kunnen we stilstaan bij wat anderen bij je oproepen, wat jij bij anderen oproept en wat er vervolgens in de reactie op elkaar gebeurt. Je gedachtes, gevoelens, verlangens, motieven en gedragingen worden beschouwd in samenhang mer vroegere ervaringen. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zich vaak onvoldoende bewust zijn van wensen, intenties of emoties die hun psychosch functioneren belemmeren.
In een psychodynamische groepspsychotherapie krijg je de mogelijkheid jezelf beter te gaan begrijpen en uiten, nare ervaringen te verwerken en jouw zelfbeeld te verbeteren, óók in voor jou spannende situaties.

Dinsdag 19:30 uur t/m 21:00 uur
Therapeuten: Marije de Kruiff en Christian Bouwmeester

Woensdag 15:30 uur t/m 17:00 uur
Therapeuten: Kirsten Hauber en Peronik Amons

Affectfobie groeps-psychotherapie

Gevoelens (affecten) geven energie en kleur aan ons leven. Zij helpen ons juiste keuzes te maken, grenzen te stellen en goed contact te maken met anderen.

lees meer

Als we bang zijn overweldigd te worden door emoties of als wij geleerd hebben om gevoelens juist niet te uiten, kunnen gevoelens angst oproepen. Dit kan het begin zijn van een emotie- ofwel affectfobie. Een fobie is een overmatige angst. Wij trekken ons terug, durven niet kwetsbaar te zijn en hebben weinig plezier in het leven. De gevolgen kunnen zijn: spanning, onrust, moeheid, vage lichamelijke klachten, rationaliseren, perfectionisme of juist overspoeld worden door emoties. 

Een affectfobie-groepsbehandeling heeft als doel onze psychische gezondheid te vergroten door het vrij kunnen beleven van alle gevoelens. Daarmee kunnen we kleur, richting en balans terugvinden in ons leven.

Dinsdag 17:15 uur t/m 18:45 uur 
Therapeuten: Marije de Kruiff en Remco Aalbers

Schematherapie-groep

In onze jeugd ontstaan in interactie met onze omgeving patronen van beleving, gedachten, gevoelens en gedrag, die ons helpen om te gaan met de wereld en mensen om ons heen.

lees meer

Deze patronen raken verankerd in onze persoonlijkheid, en noemen we schema’s. Later in het leven kunnen sommige schema’s ons juist belemmeren in onze omgang met mensen. Dit kan leiden tot moeilijkheden in relaties, werk en sociale interacties. In de Schematherapie-groep leer je je eigen schema’s kennen, ga je beter begrijpen waar je vastloopt en hoe je disfunctionele schema’s kunt herkennen en veranderen.

Maandag 14:15 uur t/m 17:00 uur 
Therapeuten: Rosa Peek, Remco Aalbers en Peronik Amons

Woensdag 9:15 uur t/m 12:00 uur 
Therapeuten: Remco Aalbers en Peronik Amons

Jongvolwassenen-groep

Deze groep is speciaal geschikt voor volwassenen tussen 18 en 28 jaar met langer bestaande psychische klachten en/of persoonlijkheidsproblematiek. 

lees meer

In de behandeling is er aandacht voor onderwerpen die bij deze specifieke levensfase horen. Het zijn de jaren waarin je onder meer je identiteit en zelfstandigheid ontwikkelt, veel nieuwe relaties aangaat en bezig bent met het vinden van herkenning en erkenning bij leeftijdsgenoten.  

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: 

– hoe je je losmaakt van het gezin waarin je bent opgegroeid, maar ook verbinding houdt
– patronen in de omgang met anderen, relatievorming en seksualiteit
– autonomie en afhankelijkheid
– zelfbeeld en inzicht in je sterke en zwakke kanten
– studie- en loopbaankeuze
– vriendschap en vrije tijd

Dinsdag 15:30 uur t/m 17:00 uur
Therapeuten: Kirsten Hauber en Peronik Amons

individuele therapie

Individuele therapie is geschikt voor mensen die zich prettiger voelen bij één-op-één-contact met een van onze behandelaren. Na een intakegesprek volgt een reeks consulten waarin niet alleen de klachten, maar juist ook de oorzaak van de problematiek centraal staat. Hiermee wordt een langdurig resultaat nagestreefd. Ook kan tijdens individuele therapie de mogelijkheid van medicatie besproken worden.

Er bestaan verschillende vormen van individuele therapie. Deze hebben allemaal een net andere focus. Therapieën die wij kunnen bieden zijn inzichtgevende psychotherapie, schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie en klachtgerichte psychotherapie. Daarnaast bieden we op indicatie medicamenteuze behandelingen. We vertellen je graag meer over wat ze betekenen.

VORMEN van INDIVIDUELE BEHANDELING bij RAAM Psychotherapie

Wij werken vanuit verschillende psychotherapeutische kaders zoals inzichtgevende psychotherapie, affectfobietherapie, schematherapie, interpersoonlijke psychotherapie en klachtgerichte psychotherapie. Daarnaast bieden we op indicatie medicamenteuze behandelingen.

Inzichtgevende psychotherapie

Bij zowel de psychodynamische als de cliëntgerichte psychotherapie gaan we uit van het beginsel dat we ons vaak niet bewust zijn van de drijfveren van ons gedrag. 

lees meer

Wanneer iemand zich in haar of zijn functioneren belemmerd voelt, kan het zijn dat deze gevoelens niet alleen met actuele gebeurtenissen te maken hebben. Het doel van inzichtgevende psychotherapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dit maakt het mogelijk je psychische problemen beter te gaan begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met lastige situaties om te gaan.

affectfobie therapie

Naast affectfobietherapie in de groep geven we deze therapievorm op indicatie ook individueel.

lees meer

Als we bang zijn overweldigd te worden door emoties of als wij geleerd hebben om gevoelens juist niet te uiten, kunnen gevoelens angst oproepen. Dit kan het begin zijn van een emotie- ofwel affectfobie. Een fobie is een overmatige angst. Wij trekken ons terug, durven niet kwetsbaar te zijn en hebben weinig plezier in het leven. De gevolgen kunnen zijn: spanning, onrust, moeheid, vage lichamelijke klachten, rationaliseren, perfectionisme of juist overspoeld worden door emoties. 

Een affectfobie-behandeling heeft als doel onze psychische gezondheid te vergroten door het vrij kunnen beleven van alle gevoelens. Daarmee kunnen we kleur, richting en balans terugvinden in ons leven.

schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of regelmatig terugkerende depressies. 

lees meer

Het doel van schematherapie is om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

>> Lees het artikel

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie, specifiek ontworpen voor de behandeling van depressieve stoornissen. 

lees meer

Bij IPT is het uitgangspunt dat depressies vaak ontstaan door stressvolle gebeurtenissen, en de invloed daarvan op belangrijke relaties, bij mensen die daar gevoelig voor zijn. In IPT leer je hoe contacten met de mensen om je heen invloed hebben op je stemming, en andersom. Door problemen in je relaties met anderen aan te pakken verbetert ook je stemming. De duur van IPT is twaalf tot zestien zittingen.

Klachtgerichte psychotherapie

Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) ligt de nadruk op het wijzigen van denk- en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden.

lees meer

De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk. De meeste behandelingen nemen tussen de tien en vijfentwintig zittingen in beslag.

>> Lees het artikel

EMDR: Eye movement desensitisation and reprocessing

Soms kunnen ingrijpende, traumatische gebeurtenissen extra aandacht vergen binnen de lopende behandeling.

lees meer

Het kan zijn dat deze gebeurtenissen ervoor zorgen dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten.

Met een individuele EMDR behandeling proberen we de impact van deze gebeurtenissen te bewerken, zodat de posttraumatische stressklachten verminderen of verdwijnen. EMDR is een geprotocolleerde behandeling.

NB Voor een EMDR behandeling is binnen de praktijk zéér beperkte ruimte. EMDR wordt alleen aanvullend binnen een lopende behandeling gegeven.

Lichttherapie

Lichttherapie wordt ingezet bij verschillende klachten zoals een verstoord slaap-waakritme, een premenstruele dysforiestoornis en, met name, bij een winterdepressie.

lees meer

Patiënten met een winterdepressie voelen zich in de herfst en winter vaak somber en moe. Hun eetlust en eetgedrag zijn anders dan in de lente en de zomer. Meestal zijn er ook andere depressieve klachten. Door lichttherapie kunnen deze klachten verdwijnen.

De lichttherapie gebeurt met een sterk, wit licht van ongeveer 10.000 lux. In dit licht zit geen ultraviolette straling. Het is dus niet slecht voor de huid. De behandeling is dagelijks in de ochtend en duurt gemiddeld 2 weken. 

NB Voor lichttherapie is binnen de praktijk beperkte ruimte. Lichttherapie wordt alleen aanvullend binnen een lopende behandeling gegeven.

Psychofarmaco therapie

Psychofarmaca zijn medicijnen die ingezet worden bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychische problemen.

lees meer

Medicatie kan bijdragen aan de vermindering van klachten en symptomen, vaak naast een psychotherapeutisch traject. Onze psychiaters kunnen je hierover adviseren en kunnen medicijnen in overleg met jou voorschrijven of afbouwen.