voor wie

RAAM Psychotherapie is er voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en psychische stoornissen die een betrokken behandelaar zoeken om weer opgewassen te raken tegen het leven.

patienten

Wij zijn gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek en behandelen daarnaast psychische en psychiatrische stoornissen als stemmings- en angststoornissen, ADHD, traumagerelateerde klachten, hechtings- en identiteitsproblemen en terugkerende problemen in sociale en intieme relaties.

WANNEER KUNNEN WIJ HELPEN?

Relaties, emoties en zelfbeeld. Op deze drie terreinen steken de meeste problemen rondom persoonlijkheid de kop op. Psychotherapie kán dan uitkomst bieden. Te denken valt aan:

relaties

\

Je komt vaak in conflict met mensen

\

Je vindt het lastig om een gelijkwaardige relatie aan te gaan

\

Je mist veiligheid in je relatie(s)

\

Je hebt moeite met intimiteit

\

Je hebt moeite om goed te communiceren in je relatie(s)

\

Je hebt verlatingsangst

emoties

\

Je hebt weinig grip op je emoties (‘je laat je gemakkelijk gaan’)

\

Je schakelt je emoties uit

\

Je onderdrukt je emoties of bent er bang voor

\

Je voelt je vaak somber, angstig of voortdurend boos

\

Je stemming kan hevig wisselen

\

Je hebt last van overweldigende gevoelens zoals: schaamte, schuld, jaloezie, afgunst en/of leegte

zelfbeeld

\

Je bent onzeker

\

Je denkt negatief over jezelf

\

Je voelt je minderwaardig

\

Je partner vindt dat je te vol van jezelf bent (‘ben ik misschien narcistisch?’)

OVERIGE KLACHTEN

\

Piekeren

\

Inslaap- of doorslaapproblemen

\

Zelfbeschadiging

\

Suïcidaliteit

\

Moeite met het verwerken van verlies

\

Moeite met het verwerken van een trauma

\

Aanhoudende concentratieproblemen, innerlijke onrust en/of impulsiviteit

info

placeholder

Wanneer verwijst u naar RAAM Psychotherapie?

Patiënten die zorg nodig hebben binnen de Gespecialiseerde GGZ kunt u naar onze praktijk verwijzen. Onze doelgroep is volwassen, in principe tussen de 18 en 65 jaar. We bieden diagnostiek en behandeling van ingewikkelde psychische aandoeningen. Groepspsychotherapie heeft onze extra aandacht en is onze expertise. Daarnaast bieden we ook individuele therapie. Uw patiënt kan bijvoorbeeld bij ons terecht met persoonlijkheidsproblematiek, stemmingsstoornissen en angstklachten, hechtings- en identiteitsproblemen, terugkerende problemen in sociale en intieme relaties, ADHD en traumagerelateerde klachten.

Wanneer verwijst u NIET naar RAAM Psychotherapie?

Indien uw patiënt last heeft van een psychose of forse verslavingsproblemen, dan zijn wij als kleine praktijk ongeschikt om uw patiënt in zorg te nemen. Dat geldt ook wanneer er sprake is van ernstige eetproblemen, frequente en oncontroleerbare agressie en zelfbeschadiging, en ernstige suïcidale ideaties en gedragingen. Patiënten die meerdere behandelcontacten per week nodig hebben, bijvoorbeeld door grote crisisgevoeligheid, zijn bij ons niet aan het juiste adres. Wij bieden buiten kantoortijden geen zorg. In al deze gevallen adviseren we u om te verwijzen naar de regionale GGZ-instelling. Bij twijfel kunt u contact opnemen voor overleg.

Als uw patiënt zich wil aanmelden, vragen wij altijd een verwijsbrief van u. Van belang is dat de verwijsbrief aan enkele eisen voldoet: er dient vermeld te worden wat de vermoede DSM5-diagnose is. U dient expliciet te vermelden dat het een verwijzing naar de Specialistische GGZ betreft. En uw verwijsbrief is gedateerd vóór ons eerste telefonische contact met uw patiënt en voorzien van uw persoonlijke AGB-code. Een geldige verwijsbrief is daarnaast ook noodzakelijk mocht uw patiënt in aanmerking willen komen voor vergoeding van de behandelingskosten door de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief
Voor een correcte verwijzing naar de praktijk is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen in de verwijzing:

 • Naam, geboortedatum en BSN
 • Datum van verwijzing naar de ‘Specialistische GGZ’
 • Een korte toelichting op de verwijzing, inclusief vermoede diagnose
 • Een beschrijving van de relevante (somatische) voorgeschiedenis en een overzicht van de huidige medicatie wordt zeer op prijs gesteld.
 • Indien u een screeningsinstrument heeft gebruikt, wilt u dan de resultaten hiervan bijvoegen?
 • Persoonlijke AGB-code van de verwijzer

Indien u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u, met toestemming van de cliënt, schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dit gebeurt na de intake-procedure en nadat de behandeling wordt afgesloten.

verwijzers

Wanneer verwijst u naar RAAM Psychotherapie?

Patiënten die zorg nodig hebben binnen de Gespecialiseerde GGZ kunt u naar onze praktijk verwijzen. Onze doelgroep is volwassen, in principe tussen de 18 en 65 jaar. We bieden diagnostiek en behandeling van ingewikkelde psychische aandoeningen. Groepspsychotherapie heeft onze extra aandacht en is onze expertise. Daarnaast bieden we ook individuele therapie. Uw patiënt kan bijvoorbeeld bij ons terecht met persoonlijkheidsproblematiek, stemmingsstoornissen en angstklachten, hechtings- en identiteitsproblemen, terugkerende problemen in sociale en intieme relaties, ADHD en traumagerelateerde klachten.

Wanneer verwijst u NIET naar RAAM Psychotherapie?

Indien uw patiënt last heeft van een psychose of forse verslavingsproblemen, dan zijn wij als kleine praktijk ongeschikt om uw patiënt in zorg te nemen. Dat geldt ook wanneer er sprake is van ernstige eetproblemen, frequente en oncontroleerbare agressie en zelfbeschadiging, en ernstige suïcidale ideaties en gedragingen. Patiënten die meerdere behandelcontacten per week nodig hebben, bijvoorbeeld door grote crisisgevoeligheid, zijn bij ons niet aan het juiste adres. Wij bieden buiten kantoortijden geen zorg. In al deze gevallen adviseren we u om te verwijzen naar de regionale GGZ-instelling. Bij twijfel kunt u contact opnemen voor overleg.

Als uw patiënt zich wil aanmelden, vragen wij altijd een verwijsbrief van u. Van belang is dat de verwijsbrief aan enkele eisen voldoet: er dient vermeld te worden wat de vermoede DSM5-diagnose is. U dient expliciet te vermelden dat het een verwijzing naar de Specialistische GGZ betreft. En uw verwijsbrief is gedateerd vóór ons eerste telefonische contact met uw patiënt en voorzien van uw persoonlijke AGB-code. Een geldige verwijsbrief is daarnaast ook noodzakelijk mocht uw patiënt in aanmerking willen komen voor vergoeding van de behandelingskosten door de zorgverzekeraar.

Verwijsbrief
Voor een correcte verwijzing naar de praktijk is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen in de verwijzing:

 • Naam, geboortedatum en BSN
 • Datum van verwijzing naar de ‘Specialistische GGZ’
 • Een korte toelichting op de verwijzing, inclusief vermoede diagnose
 • Een beschrijving van de relevante (somatische) voorgeschiedenis en een overzicht van de huidige medicatie wordt zeer op prijs gesteld.
 • Indien u een screeningsinstrument heeft gebruikt, wilt u dan de resultaten hiervan bijvoegen?
 • Persoonlijke AGB-code van de verwijzer

Indien u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u, met toestemming van de cliënt, schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dit gebeurt na de intake-procedure en nadat de behandeling wordt afgesloten.

consultering
Wanneer u als huisarts of GGZ-praktijkondersteuner met vragen zit waarop u het antwoord niet weet, kan overleg met een van onze behandelaars uitkomst bieden. Het is mogelijk om uw vraag aan een van onze therapeuten voor te leggen, waarop de therapeut met de patiënt spreekt en een schriftelijk advies aan u uitbrengt. Wij kunnen ook een driehoeksgesprek aanbieden tussen een van onze therapeuten, u als huisarts/praktijkondersteuner en de patiënt. Dit diagnostisch gesprek vindt plaats in onze praktijk.
second opinion

Als u een second opinion aanvraagt, geeft een van onze therapeuten advies over een lopende psychiatrische of psychologische behandeling. U blijft zelf de behandelend arts of behandelaar.
Met een second opinion krijgt u:

 • een heroverweging van de diagnose(s)
 • een advies over (het vervolg van) de behandeling
 • advies over eventuele medicatie
 • advies als de behandeling is vastgelopen
supervisie

Supervisie aan psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychiaters in opleiding kan zowel individueel (tarief vanaf 1 januari 2022 € 115 voor 45 minuten) als in klein groepsverband (tarief € 200 voor anderhalf uur) plaatsvinden.
Marije de Kruiff geeft supervisie IPT en algemene supervisie en staat ingeschreven in het supervisorenregister van de NVP .
Peronik Amons geeft supervisie schematherapie en algemene supervisie en staat ingeschreven als supervisor in het register van de NVP VsT en ISST.

leertherapie

Leertherapie aan psychiaters, psychotherapeuten en GZ-psychologen i.o. (tarief vanaf 1 januari 2022 € 110 per sessie)
Marije de Kruiff geeft leertherapie vanuit een psychodynamisch kader en staat ingeschreven in het register leertherapeuten psychotherapie van de NVP .
Peronik Amons geeft leertherapie vanuit een psychodynamische of schematherapie kader en staat ingeschreven in het register leertherapeuten psychotherapie van de NVP .